▸ Quy trình và Biểu mẫu thực tập Lần 1 (update 2016)

0
TT
TÊN BIỂU MẪU
TẢI BIỂU MẪU
1
Tất cả biểu mẫu TTSP L1Tải về
2
Kế hoạch thực tập (Mẫu 1)Tải về
3
Thu hoạch tìm hiểu thực tế cơ sở (Mẫu 2)Tải về
4
Báo cáo kết quả thực tập (Mẫu 3)Tải về
5
Phiếu đánh giá thực tập (Mẫu 4)Tải về
6
Phiếu tổng hợp kết quả thực tập (Mẫu 5)Tải về
7
1. Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực tậpTải về
8
2. Quyết định phân công sinh viên về thực tập tại cơ sởTải về
9
3. Công văn gửi hiệu trưởngTải về
10
4. Giấy giới thiệu đoàn trưởngTải về
11
5. Kế hoạch thực tậpTải về
12
6. Tài liệu gửi các trườngTải về
13
7. Phiếu trìnhTải về
14
8. Danh sách ban chỉ đạo thực tậpTải về
15
9. Danh sách sinh viên tham gia thực tậpTải về
Share.

Leave A Reply