Lịch sử hình thành

0
QD thanh lap khoa GDTC

Quyết định thành lập khoa GDTC

                 Được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2004, khoa Giáo dục thể chất Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh có chức năng đào tạo giáo viên Thể dục thể thao trình độ đại học chủ yếu làm công tác giáo dục thể chất trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

                Với lưu lượng 2000 sinh viên, khoa Giáo dục Thể chất đang không ngừng cải tiến quy trình quản lý, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

                Khoa phấn đấu đến năm 2020 trở thành một cơ sở đào tạo giáo viên Thể dục thể thao, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và cung ứng dịch vụ giáo dục thể chất đạt chuẩn chất lượng quốc gia và ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực châu Á.

                Tham mưu, tổ chức thực hiện và quản lý công tác đào tạo Giáo viên Thể dục thể thao trình độ đại học của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

           

Share.

Leave A Reply