▸ LCT Trường T35_2016 – 2017

0
LỊCH CÔNG TÁC TOÀN TRƯỜNG TUẦN 35
Từ ngày 27/3 đến ngày 03/4 năm 2017
THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU
THỨ 2 7h30: Chào cờ toàn trường, nhận xét đầu tháng + Mít tinh kỷ niệm ngày Thể thao VN 27/3 và hưởng ứng ngày chạy OLP toàn dân 2017; TP: Toàn thể CB, GV, CNV, HLV,VĐV, SV (Sân ĐK1)

10h: Hội ý BGH + Họp Hội đồng xử lý công nợ (A2); Tp: QĐ

 13h30: Họp giao ban (A2)

19h: Tham dự chương trình Vinh Quang Thể thao Việt Nam (Hà Nội); Tp: Phó HT Phúc

THỨ 3 8h: Tổng kết thực tập lần 1 khóa 50 GDTC (A2); Tp: BGH, Đào tạo, GDTC, GV chỉ đạo thực tập
9h30: Ký hợp đồng cung cấp phần mềm đào tạo (A2); Tp: BGH, GM, BQLDA
13h30: Họp tập thể lãnh đạo (A2)
THỨ 4  8h: Hội nghị cán bộ chủ chốt (HTA)
Tp: BGH, Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, trưởng, phó các đơn vị

10h: Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp tại chức K49b (A2); TP: QĐ
10h: Họp bình xét giới thiệu giáo viên, sinh viên tiêu biểu (A3). Tp: BGH -đ/c Phúc, ĐT, TCCB, CTSV, 4 khoa, BT đoàn, Chủ tịch Hội SV

14h: Bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Nguyễn Thu Hường (Tầng 3 TV); Tp: QĐ,GM, các TS, NCS
THỨ 5 8h: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng(A2); Tp: BGH, Đảngủy, Chủ tịch CĐ, trưởng các đv  13h30: Họp tập thể lãnh đạo (A2)
THỨ 6 7h: Thi tốt nghiệp tại chức K49b (Cả ngày)

8h: Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Quần vợt VN khóa VI – 2016-2021 ( Hà Nội); Tp: GM

THỨ 7  8h: Lễ  bế giảng chương trình GDQP AN khóa 6 đợt 1(NTĐ). Tp: GM  
CHỦ NHẬT    

 

Share.

Leave A Reply