Điểm L1 Kỳ 2 NH: 2015 – 2016 khóa CĐ 4 (26/05/2016)

0
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
KHOA GDTC
ĐIỂM LẦN 1 KỲ 2 KHÓA CAO ĐẲNG 4_NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian thắc mắc điểm: 26/05/2016 – 30/05/2016
TT HỌ VÀ ĐỆM TÊN LỚP BD1 CS6 QLH QLT VO YH1 TBHT
4 4 2 2 3 3 18
1 Ngô Thái Bình BN1 8 9 8 7 7 7 7.78
2 Vi Văn Dũng BN1 7 10 7 8 9 3 7.44
3 Vũ Huy Hoàng BN1 8 8 6 7 7 4 6.83
4 Vi Văn Hưng BN1 0 10 6 5 0 6 4.44
5 Đàm Văn Hưng BN1 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Nguyễn Thị Hương BN1 8 9 8 9 8 6 8.00
7 Phí Đức Lộc BN1 0 5 7 3 0 3 2.72
8 Nguyễn Văn Mạnh BN1 4 9 7 9 6 5 6.50
9 Nguyễn Thị Ngọc BN1 7 10 8 9 7 7 8.00
10 Đào Thị Ngọc BN1 9 10 7 9 7 7 8.33
11 Ma Văn Phong BN1 5 8 4 7 6 5 5.94
12 Nguyễn Tuấn Phong BN1 4 8 0 7 5 6 5.28
13 Nguyễn Hà Phong BN1 0 9 5 6 0 6 4.22
14 Nguyễn Thị Hồng Phương BN1 8 10 9 9 8 8 8.67
15 Vũ Anh Sơn BN1 0 9 7 8 9 6 6.17
16 Lại Xuân Thịnh BN1 0 10 6 7 6 6 5.67
17 Khuất Duy Trường BN1 6 7 6 7 9 6 6.83
18 Đinh Quang BN1 8 9 6 8 7 6 7.50
19 Nguyễn Văn Hùng 4.4 BR1 6 10 6 7 7 5 7.00
20 Nguyễn Tuấn Anh 5.5 BR1 8 10 6 7 7 6 7.61
21 Nguyễn Văn  Hùng 6.1 BR1 6 9 6 6 7 6 6.83
22 Đặng Văn Chiến BR1 4 9 6 6 7 5 6.22
23 Nguyễn Việt Chinh BR1 6 9 7 8 5 6 6.83
24 Lê Minh Công BR1 8 10 7 8 7 7 8.00
25 Lương Quốc Cường BR1 8 9 7 7 7 4 7.17
26 Quách Văn Cường BR1 6 8 6 7 6 3 6.06
27 Phùng Tiến Đạt BR1 0 10 7 7 6 6 5.78
28 Nguyễn Cao Đô BR1 4 9 6 6 6 0 5.22
29 Vũ Văn Đoàn BR1 9 10 7 8 9 7 8.56
30 Hà Thanh Đức BR1 7 9 7 6 6 3 6.50
31 Nguyễn Quốc Dũng BR1 0 9 7 6 6 6 5.44
32 Duy BR1 0 10 6 6 7 4 5.39
33 Vũ Hồng Duy BR1 6 9 7 7 7 6 7.06
34 Bùi Xuân Giang BR1 7 10 6 7 5 5 6.89
35 Nguyễn Viết Hiển BR1 4 10 6 6 8 5 6.61
36 Bùi Văn Học BR1 4 10 8 8 8 6 7.22
37 Vũ Thị Kim Huê BR1 6 10 8 9 7 6 7.61
38 Nguyễn Phương Hùng BR1 4 8 2 7 4 5 5.17
39 Nguyễn Văn Hữu BR1 7 10 7 8 7 4 7.28
40 Chẩu Văn Khiết BR1 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Hà Tiến Phi BR1 9 10 6 6 6 4 7.22
42 Trần Thị Thương BR1 7 9 9 8 7 7 7.78
43 Lương Văn An CV1 6 10 8 8 6 6 7.33
44 Lê Chí Cường CV1 0 0 0 0 0 0 0.00
45 Mai Đức Diễn CV1 4 9 6 8 6 7 6.61
46 Nguyễn Văn Đoàn CV1 8 10 8 7 8 8 8.33
47 Nguyễn Quang Hiếu CV1 7 10 7 7 8 5 7.50
48 Lê Văn Hoàng CV1 8 10 7 8 8 7 8.17
49 Lê Thu Huyền CV1 7 10 9 9 7 7 8.11
50 Đào Xuân Mạnh CV1 6 10 7 7 6 5 6.94
51 Nguyễn Thu Nhàn CV1 9 10 9 9 9 8 9.06
52 Nguyễn Đức Sơn CV1 0 0 0 0 0 0 0.00
53 Nguyễn Cao Thái CV1 0 7 6 8 7 8 5.61
54 Nguyễn Đức Thắng CV1 7 9 6 7 6 3 6.50
55 Nguyễn Duy Thịnh CV1 5 10 6 7 8 5 6.94
56 Quách Đình Thượng CV1 7 10 6 7 8 5 7.39
57 Nguyễn Quyết Tiến CV1 8 10 8 8 7 4 7.61
58 Vũ Văn Tiện CV1 7 9 7 7 5 6 6.94
59 Đỗ Duy Toàn CV1 0 0 0 0 0 0 0.00
60 Nguyễn Đức Tôn CV1 4 10 6 8 7 6 6.83
61 Nguyễn Thế Trọng CV1 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Nguyễn Đình Trương CV1 8 9 7 9 6 7 7.72
63 Nguyễn Anh CV1 8 10 8 9 8 7 8.39
64 Bùi Đức Tùng CV1 7 10 7 7 6 7 7.50
65 Hoàng Duy Tùng CV1 9 10 8 8 7 7 8.33
66 Hà Quang Tuyên CV1 6 9 7 7 5 7 6.89
67 Mẫn Văn CV1 7 10 6 8 6 8 7.67

 

Share.

Leave A Reply