Điểm L1_K1 _K49 (2016-2017)

0
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ĐIỂM LẦN 1 KỲ 1 KHÓA ĐẠI HỌC 49
NĂM HỌC 2016 – 2017
(Thời gian thắc mắc điểm: 13/02/2017 – 23/02/2017)
TT HỌ VÀ TÊN LỚP BN1 BS1 CS7 QLH QLT QV1 TTT YH2 TBHT
3 2 4 2 3 4 4 2 24
1 Đỗ Duy ánh BB1 9 6 10 6 6 6 7 4 7.04
2 Ngô Văn Anh BB1 10 5 10 6 6 9 7 4 7.58
3 Trần Minh Đức BB1 8 6 10 6 6 9 5 4 7.08
4 Ngô Việt Dũng BB1 8 8 10 6 8 8 7 5 7.75
5 Chu Minh Hưng BB1 7 8 10 6 5 7 6 8 7.17
6 Vũ Thường Khoa BB1 1 6 10 7 6 6 5 2 5.63
7 Phan Hà Lâm BB1 0 0 10 6 0 8 6 0 4.50
8 Hoàng Văn Ngân BB1 5 5 10 5 6 7 6 5 6.46
9 Hồ Đức Nhuận BB1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.50
10 Lê Thị Non BB1 9 9 10 10 9 8 9 9 9.08
11 Trần Đăng Thực BB1 8 4 10 5 5 5 5 4 6.04
12 Đào Văn Tính BB1 9 9 10 7 8 9 7 5 8.21
13 Dương Văn Tráng BB1 10 8 10 8 8 8 8 7 8.50
14 Đỗ Kiên Trung BB1 8 9 10 4 4 7 6 5 6.83
15 Nguyễn Khắc Trường BB1 7 5 10 5 6 8 6 5 6.88
16 Hoàng Đan Tú BB1 8 7 10 5 5 8 5 4 6.79
17 Hoàng Bình Vượng BB1 0 3 10 2 0 6 0 0 3.08
1 Trần Tuấn Anh BC1 8 8 10 7 8 9 7 8 8.25
2 Trần Xuân Bách BC1 8 6 9 7 8 9 6 5 7.50
3 Lưu Quốc Cường BC1 7 8 10 7 6 8 7 5 7.46
4 Nguyễn Bá Đức BC1 7 6 9 4 7 7 6 5 6.67
5 Bùi Thị Mỹ Dung BC1 8 9 10 7 7 9 8 7 8.29
6 Nguyễn Thị Dung BC1 10 9 10 8 7 9 7 7 8.46
7 Hà Việt Dũng BC1 5 8 9 8 6 7 6 5 6.79
8 Đào Nguyên Dương BC1 7 4 8 5 5 7 6 5 6.17
9 Trịnh Minh Hải BC1 7 7 8 6 6 8 5 7 6.79
10 Mai Văn Hào BC1 8 4 9 7 5 8 6 4 6.71
11 Bùi Tiến Hiếu BC1 8 9 10 8 8 9 3 5 7.50
12 Đinh Văn Hưng BC1 6 6 9 7 5 9 5 3 6.54
13 Trần Khánh Huy BC1 4 5 8 5 6 9 5 4 6.08
14 Nguyễn Duy Khánh BC1 7 8 9 6 7 6 6 5 6.83
15 Bùi Thị Liên BC1 9 9 10 8 7 9 6 8 8.25
16 Lộc Văn Luật BC1 8 8 9 8 8 9 8 7 8.25
17 Nguyễn Duy Mạnh BC1 7 8 9 8 6 7 7 5 7.21
18 Phạm Đăng Minh BC1 9 9 10 8 8 9 7 5 8.29
19 Lê Thị Nga BC1 9 9 10 9 8 9 8 8 8.79
20 Bùi Văn Ngà BC1 0 0 0 6 0 5 0 0 1.33
22 Ngô Trọng Nghĩa BC1 7 5 8 6 6 8 6 4 6.54
21 Ngô Minh Nghĩa BC1 7 4 8 6 6 8 7 5 6.71
23 Phạm Phú Sơn BC1 5 5 9 8 6 5 6 5 6.21
24 Khone Soukphaly BC1 8 9 10 7 8 9 7 8 8.33
25 Phạm Văn Thắng BC1 8 9 10 7 8 9 7 5 8.08
26 Phan Văn Thành BC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Phùng Duy Thành BC1 8 3 9 6 8 8 7 4 7.08
28 Đoàn Thị Thuý BC1 10 9 10 8 8 9 9 9 9.08
29 Trần Văn Tỉnh BC1 9 9 10 7 8 9 8 8 8.63
30 Vũ Đức Tới BC1 6 3 9 2 6 6 6 2 5.58
31 Đoàn Đức Trọng BC1 6 6 9 8 6 8 8 5 7.25
32 Trần Đức Tú BC1 6 7 9 8 6 8 7 7 7.33
33 Dương Anh Tuấn BC1 6 6 10 6 6 8 7 5 7.08
35 Nguyễn Duy Tuấn BC1 5 6 9 6 7 8 8 5 7.08
34 Lê Anh Tuấn BC1 9 8 9 8 6 9 7 5 7.79
36 Hoàng Minh Tuyển BC1 6 5 9 6 6 9 7 5 7.00
37 Phan Quang Vinh BC1 7 8 9 8 6 7 7 8 7.46
2 Nguyễn Hoàng Anh BD1 3 0 8 2 6 6 4 4 4.63
1 Lê Tuấn Anh BD1 8 7 9 5 7 7 7 6 7.21
3 Phan Thị Chinh BD1 8 6 4 3 6 9 7 6 6.33
4 Hoàng Văn Công BD1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Lê Sĩ Công BD1 8 9 8 5 5 8 5 5 6.71
6 Vũ Tuấn Đạt BD1 4 9 9 6 7 9 5 6 6.96
7 Trần Văn Đức BD1 5 5 4 3 3 6 6 4 4.67
8 Đỗ Tiến Được BD1 5 9 8 3 6 9 7 7 6.96
9 Lê Lường Dương BD1 6 8 9 7 6 7 8 7 7.33
10 Nguyễn Đình Dương BD1 10 6 8 7 6 8 7 5 7.33
11 Phạm Thị Hồng Gấm BD1 9 9 10 3 6 9 8 8 8.04
12 Ngô Thị Việt Hà BD1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Hà Đức Hải BD1 7 6 10 5 6 8 5 5 6.79
14 Cấn Văn Hiếu BD1 9 7 10 6 6 8 8 9 8.04
15 Nguyễn Quang Khải BD1 8 6 10 6 5 8 5 7 7.04
16 Khamphenepannha Soulide BD1 7 9 10 3 7 9 6 8 7.58
17 Nguyễn Văn Khởi BD1 10 9 10 8 6 8 8 6 8.25
18 Lưu Văn Linh BD1 9 9 10 8 6 8 8 9 8.38
19 Nguyễn Thành Long BD1 8 9 10 5 6 8 7 9 7.83
20 Tạ Duy Minh BD1 8 6 4 3 4 8 6 4 5.58
21 Nguyễn Văn Thể BD1 8 9 10 7 6 8 8 5 7.83
22 Đỗ Văn Toản BD1 6 6 8 6 5 2 6 5 5.46
23 Đoàn Xuân Trượng BD1 6 6 4 5 6 7 6 4 5.58
24 Nguyễn Anh Tuấn BD1 6 3 7 0 0 6 4 5 4.25
26 Nguyễn Văn Tùng BD1 9 6 9 6 6 7 8 7 7.46
25 Nguyễn Mạnh Tùng BD1 8 9 10 7 6 7 6 8 7.58
27 Đỗ Duy Văn BD1 9 9 9 7 6 7 7 5 7.46
28 Trương Cao Vinh BD1 8 6 8 6 6 8 6 4 6.75
1 Phan Tuấn Anh BL1 6 4 10 4 4 8 5 4 6.08
2 Lăng Văn Đàm BL1 9 6 10 7 5 9 8 8 8.00
3 Phan Văn Đức BL1 8 7 10 7 6 8 7 7 7.67
4 Vũ Bá Hiếu BL1 5 7 10 7 6 3 7 7 6.46
5 Đỗ Văn Hiệu BL1 5 5 10 3 5 9 6 6 6.58
6 Nguyễn Thị Thanh Hoài BL1 8 9 10 7 8 8 8 7 8.25
7 Đỗ Ngọc Hưởng BL1 5 7 10 7 6 6 7 8 7.04
8 Phùng Khắc Huy BL1 6 7 10 7 6 8 6 6 7.17
9 Nguyễn Tùng Lâm BL1 7 8 10 7 7 6 7 6 7.33
10 Vũ Thị Lụa BL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Nông Đức Lương BL1 5 7 10 5 5 8 5 5 6.50
12 Lâm Thị Mười BL1 8 8 10 3 6 8 7 8 7.50
13 Lục Hoài Nam BL1 4 5 10 0 7 6 6 5 5.88
14 Nguyễn Văn Nhàn BL1 5 6 10 7 6 7 7 5 6.88
15 Bùi Đăng Thanh BL1 8 9 10 5 6 7 7 6 7.42
16 Bùi Anh Thiện BL1 9 9 10 8 8 6 7 8 8.04
17 Lê Thị Thương BL1 8 9 10 9 8 8 7 8 8.33
18 Hà Quỳnh Trang BL1 3 7 10 3 3 7 6 6 5.92
19 Nguyễn Thành Trung BL1 8 5 10 3 4 5 6 5 6.08
20 Lê Hồng Tư BL1 6 3 10 6 7 6 7 5 6.63
21 Ngô Minh Tuệ BL1 6 6 10 3 6 6 7 7 6.67
22 Nguyễn Doãn Tùng BL1 8 6 10 8 8 6 7 7 7.58
23 Lê Văn Tuyên BL1 8 6 10 7 6 8 5 7 7.25
24 Đàm Thị Xuân BL1 8 9 10 8 7 9 8 8 8.46
1 Trần Văn Anh BN1 10 6 10 5 6 8 5 4 7.08
2 Mai Thành Chiến BN1 10 8 10 3 6 7 6 5 7.17
3 Lô Văn Đông BN1 10 4 10 6 7 8 6 4 7.29
4 Nguyễn Trung Đức BN1 3 0 10 0 0 2 0 0 2.38
5 Hoàng Hải Dương BN1 10 5 10 5 6 6 5 4 6.67
6 Nguyễn Thị Hải BN1 10 9 10 9 8 8 6 8 8.42
7 Nguyễn Văn Hảo BN1 10 4 10 6 7 8 5 4 7.13
8 Nguyễn Văn Hiền BN1 10 5 10 6 6 7 3 5 6.67
9 Lê Văn Hoàng BN1 10 9 10 6 6 8 4 0 6.92
10 Trần Quang Khánh BN1 10 6 10 6 6 9 6 5 7.58
11 Châu Văn Kiên BN1 10 4 10 6 6 6 5 6 6.83
12 Bùi Đức Long BN1 10 4 10 5 6 8 4 6 6.92
13 Bùi Anh Minh BN1 10 5 10 5 6 8 5 6 7.17
14 Nguyễn Thành Nam BN1 10 9 10 7 6 8 5 5 7.58
15 Nguyễn Văn Nam BN1 10 9 10 7 6 8 5 8 7.83
16 Lương Văn Phúc BN1 10 5 10 2 6 8 5 7 7.00
17 Nguyễn Văn Quảng BN1 10 9 10 7 6 5 5 5 7.08
18 Bùi Văn Thịnh BN1 10 6 10 6 6 8 5 4 7.17
19 Trịnh Đức Vọng BN1 10 5 10 2 6 8 5 5 6.83
1 Dương Đình Đại BR1 9 7 10 8 3 8 7 8 7.58
2 Đỗ Đăng Điện BR1 8 8 10 3 3 9 6 7 7.04
3 Đỗ Hồng Diệp BR1 6 5 10 5 5 4 7 5 6.13
4 Phan Hồng Diệu BR1 7 6 10 6 6 4 6 7 6.54
5 Hà Minh Đức BR1 9 9 10 4 4 9 6 9 7.63
6 Nghiêm Xuân Hòa BR1 4 0 9 7 0 9 0 2 4.25
7 Nguyễn Mạnh Kiên BR1 9 6 10 6 6 8 6 6 7.38
8 Nguyễn Đỗ Thục Linh BR1 9 9 10 8 8 8 9 8 8.71
9 Triệu Văn Lực BR1 8 6 9 4 6 4 5 5 6.00
10 Nguyễn Thị Phương Nam BR1 5 5 10 4 7 5 8 5 6.50
11 Nguyễn Thành Nghĩa BR1 9 6 10 3 6 8 7 7 7.38
12 Ngô Thị Phong BR1 3 8 8 3 6 4 7 5 5.63
13 Chu Vinh Quang BR1 4 7 10 3 5 9 7 7 6.88
14 Đoàn Thái Sơn BR1 2 6 9 2 5 7 5 4 5.38
15 Đào Thanh Tá BR1 8 4 9 6 4 3 6 8 6.00
16 Chu Mạnh Tiến BR1 8 9 10 8 7 9 9 7 8.54
17 Nguyễn Tuấn Tình BR1 9 6 10 6 6 8 8 8 7.88
18 Nguyễn Minh Trí BR1 3 0 10 0 3 3 2 4 3.58
19 Hà Xuân Trường BR1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.50
20 Trần Thanh Tùng BR1 6 6 10 3 5 8 7 5 6.71
21 Lương Văn Vương BR1 8 6 10 4 6 6 6 5 6.67
1 Hoàng Xuân Bình BS1 7 10 10 5 7 8 6 8 7.67
2 Mã Văn Đức BS1 6 0 8 6 6 8 4 7 5.92
3 Nguyễn Trọng Hào BS1 4 10 9 5 6 8 4 7 6.58
4 Lục Thị Huyên BS1 7 10 10 8 6 9 6 9 8.04
5 Hà Trọng Kiên BS1 8 10 8 7 6 7 7 8 7.50
6 Lý Văn Kỳ BS1 8 10 10 8 6 9 5 5 7.67
7 Hoàng Luyện BS1 0 10 9 3 6 8 5 7 6.08
8 Vi Trung Mạnh BS1 8 10 8 7 5 8 5 7 7.13
9 Nông Công Nghiệp BS1 10 10 10 6 6 9 6 7 8.08
10 Chu Kim Thoa BS1 8 10 8 5 5 9 7 7 7.46
11 Nguyễn Văn Thông BS1 8 10 10 4 7 8 5 8 7.54
12 Ngô Thanh Tùng BS1 8 9 8 3 5 8 4 5 6.38
2 Đặng Ngọc Anh CL1 0 2 9 7 6 9 3 0 5.00
1 Lý Tuấn Anh CL1 8 9 10 7 6 9 8 8 8.25
3 Vũ Sao Băng CL1 9 9 9 9 8 6 9 8 8.29
5 Đào Thanh Hải CL1 0 9 10 3 3 7 7 3 5.63
4 Nguyễn Thanh Hải CL1 7 9 10 7 3 9 3 6 6.75
6 Nguyễn Tiến Hiếu CL1 7 6 10 7 5 5 7 5 6.67
7 Dương Hải Hoàn CL1 9 9 10 8 7 9 8 7 8.50
8 Trương Văn Hùng CL1 9 9 10 7 7 8 6 6 7.83
9 Nguyễn Thế Hưng CL1 8 7 10 6 5 8 5 7 7.13
10 Trương Văn Nghiên CL1 9 6 10 8 5 9 7 8 7.92
11 Hà Ngọc Quang CL1 10 7 10 6 6 8 7 9 8.00
12 Nguyễn Đăng Thắng CL1 8 9 10 5 5 8 6 9 7.54
13 Nguyễn Thị Thu Thủy CL1 9 7 10 7 8 9 7 9 8.38
14 Nguyễn Huyền Trang CL1 9 9 10 8 9 9 7 7 8.58
15 Âu Ngọc Tùng CL1 7 8 10 6 6 7 6 8 7.29
1 Phạm Văn Cường CV1 8 4 9 4 4 9 7 5 6.75
2 Nguyễn Thị Hoài Linh CV1 7 9 10 6 6 9 8 8 8.04
3 Hoàng Kỳ Luân CV1 7 8 9 7 5 8 7 5 7.17
4 Leo Thị Mai CV1 9 9 10 7 8 8 8 6 8.29
5 Nguyễn Minh Phong CV1 9 9 10 8 5 9 7 8 8.17
6 Đinh Duy Sơn CV1 0 4 8 5 6 8 6 4 5.50
7 Nguyễn Quốc Thắng CV1 8 9 9 4 6 9 5 8 7.33
8 Trương Hương Thu CV1 8 9 10 6 6 9 8 9 8.25
9 Trương Thị Tuất CV1 10 9 10 7 8 9 8 8 8.75
10 Kim Trọng Xuyên CV1 7 9 9 7 6 8 7 7 7.54
1 Nguyễn Ngọc Anh DK1 8 9 10 8 7 8 7 8 8.13
2 Tô Thị Bẩy DK1 8 9 10 6 7 8 7 8 7.96
3 Trương Văn Dành DK1 9 6 10 7 7 9 6 5 7.67
4 Nguyễn Tiến Đạt DK1 0 2 4 5 6 8 3 0 3.83
5 Đinh Văn Độ DK1 9 9 10 7 7 8 7 7 8.08
6 Lê Tất Đoàn DK1 3 9 10 6 3 6 6 5 6.08
7 Nguyễn Văn Đồng DK1 4 9 10 7 7 7 7 5 7.13
8 Tạ Đức Dũng DK1 5 8 10 6 4 6 7 7 6.71
9 Vũ Hồng Hà DK1 9 9 10 8 7 8 6 8 8.08
10 Vũ Hoàng Hải DK1 6 7 4 7 3 8 6 5 5.71
11 Lý Thị Hạnh DK1 8 5 4 7 6 8 6 7 6.33
12 Lưu Thị Kim DK1 8 7 10 7 7 8 7 6 7.71
13 Bế Hoàng Lân DK1 5 0 9 5 2 6 5 0 4.63
14 Trương Đức Lăng DK1 6 9 9 2 6 6 2 4 5.58
15 Nguyễn Văn Nam DK1 9 4 4 6 5 8 4 8 5.92
16 Nguyễn Ngọc DK1 5 9 10 7 7 9 9 5 7.92
17 Đỗ Trong Quý DK1 8 9 10 7 8 9 6 5 7.92
18 Nguyễn Văn Thanh DK1 8 3 4 7 8 9 7 5 6.58
19 Nguyễn Đăng Thiều DK1 9 7 10 7 6 7 2 7 6.79
20 Lê Thành Tuấn DK1 7 4 10 7 3 9 2 6 6.17
22 Đinh Xuân Tùng DK1 8 4 10 6 3 5 2 4 5.38
21 Lê Thanh Tùng DK1 8 9 10 7 7 8 7 2 7.54
23 Trần Thị Tuyết DK1 8 8 10 8 9 9 8 8 8.63
24 Phạm Quốc Việt DK1 10 9 4 7 7 8 7 5 7.04
25 Mai Thành Vinh DK1 9 5 4 7 3 8 6 6 6.00
26 Triệu Văn Vương DK1 9 5 10 4 6 8 3 4 6.46
1 Đặng Tú Anh QV1 2 5 10 6 0 10 5 0 5.33
2 Dương Văn Chính QV1 8 9 10 9 8 10 7 6 8.50
3 Phạm Quang Đạt QV1 9 9 10 8 8 10 8 6 8.71
4 Nguyễn Quang Duy QV1 9 8 10 8 6 10 7 6 8.21
5 Phạm Trí Hậu QV1 7 3 10 7 5 10 5 5 6.92
6 Nguyễn Hoàng Hiệp QV1 9 9 10 9 6 10 6 8 8.38
7 Nguyễn Thanh Hoà QV1 6 4 10 6 7 10 5 4 6.96
10 Vũ Đức Huy QV1 6 6 10 0 6 10 5 5 6.58
8 Trần Công Huy QV1 8 9 10 6 6 10 5 5 7.58
9 Vũ Công Huy QV1 9 8 10 8 8 10 6 8 8.46
11 Hà Khánh Linh QV1 9 9 10 8 8 10 9 9 9.13
12 Tạ Văn Minh QV1 9 9 10 9 9 10 9 6 9.08
13 Nguyễn Phương Nam QV1 9 4 10 6 6 10 2 8 7.04
14 Trần Duy Nhật QV1 8 9 10 8 7 10 9 8 8.79
15 Dương Xuân Phước QV1 8 9 10 8 8 10 7 6 8.42
16 Quang Việt Quân QV1 10 9 10 2 2 10 6 8 7.42
17 Bùi Nhật Thành QV1 8 9 10 8 8 10 7 6 8.42
18 Nguyễn An Hưng Thịnh QV1 10 9 10 8 8 10 8 6 8.83
19 Nguyễn Mạnh Tiến QV1 8 4 10 7 7 10 7 8 7.96
20 Nguyễn Đức Trung QV1 9 0 10 0 0 10 2 0 4.79
21 Nguyễn Hữu Tùng QV1 8 9 10 9 7 10 8 5 8.46
1 Nguyễn Tuấn Anh TD1 0 5 10 0 0 4 0 6 3.25
2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh TD1 6 9 10 7 6 8 7 6 7.50
3 Vũ Thị Bích TD1 8 8 9 8 3 8 6 6 7.04
4 Lục Thị Định TD1 9 7 10 8 7 9 8 8 8.42
5 Nguyễn Văn Dư TD1 5 5 10 6 6 7 7 7 6.88
6 Nguyễn Thị Giang TD1 9 6 10 7 7 8 7 8 7.92
7 Lê Văn Hạnh TD1 7 7 10 3 6 8 2 7 6.38
8 Nguyễn Mã Hiệp TD1 8 7 10 8 7 7 6 9 7.71
9 Phạm Thị Linh TD1 10 9 10 8 8 9 9 6 8.83
10 Nguyễn Thị Bích Ngọc TD1 4 5 10 8 7 8 7 9 7.38
11 Nguyễn Văn Như TD1 7 7 10 7 6 7 7 4 7.13
12 Phan Thị Hồng Nhung TD1 6 5 10 7 7 3 6 8 6.46
13 Trịnh Ngọc Oánh TD1 4 7 10 3 6 8 5 6 6.42
14 Thân Thị Phấn TD1 7 5 10 5 6 9 7 8 7.46
15 Hà Văn Phước TD1 10 4 10 8 6 8 5 7 7.42
16 Thân Thị Son TD1 10 6 10 4 7 8 8 8 7.96
17 Phạm Văn Thiện TD1 9 6 10 7 6 7 6 4 7.13
18 Vũ Thị Thanh Vân TD1 7 9 10 7 6 7 7 8 7.63
1 Hoàng Văn Anh VA1 7 7 9 6 7 9 6 6 7.33
2 Hoàng Thanh Ba VA1 8 9 8 7 6 6 7 6 7.08
3 Nguyễn Văn Cương VA1 9 6 8 6 6 8 6 7 7.13
4 Vũ Văn Đạt VA1 8 5 9 7 6 6 7 6 6.92
5 Bùi Công Hải VA1 9 8 10 7 6 8 6 7 7.71
6 Nguyễn Văn Hoà VA1 9 5 10 7 6 7 7 5 7.29
7 Nguyễn Hải Hoàng VA1 9 9 10 8 8 9 8 8 8.71
8 Lê Mạnh Hùng VA1 9 6 9 8 7 7 6 8 7.50
10 Trương Văn Hưng VA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Ninh Văn Hưng VA1 8 7 10 7 6 9 7 8 7.92
11 Lê Ngọc Minh VA1 6 3 10 7 7 8 7 5 7.04
13 Nguyễn Đức Mỹ VA1 8 6 10 5 6 9 5 5 7.08
12 Lương Văn Mỹ VA1 9 7 8 7 6 9 7 7 7.63
14 Đặng Thị Lệ Thảo VA1 8 9 10 9 8 9 8 9 8.75
15 Nguyễn Đức Toản VA1 9 6 10 6 7 9 6 7 7.75
16 Phạm Văn Trung VA1 9 6 10 7 7 8 7 6 7.75
18 Nguyễn Văn Tùng VA1 6 6 10 7 6 6 6 5 6.67
17 Lò Văn Tùng VA1 9 6 9 7 6 6 5 7 6.88
19 Bàn Văn Vàng VA1 6 7 9 6 6 4 5 6 6.08
20 Nguyễn Như ý VA1 7 6 9 7 7 5 6 7 6.75
1 Lê Đức Ân VO1 8 8 10 7 5 6 6 7 7.13
2 Vũ Xuân Chiến VO1 7 6 10 5 3 7 5 6 6.33
3 Vũ Văn Chính VO1 8 7 10 6 5 6 6 7 6.96
4 Đào Tất Chính VO1 9 9 10 8 8 8 7 7 8.29
5 Nguyễn Văn Đạt VO1 7 7 10 7 8 9 5 8 7.71
6 Kiều Minh Đức VO1 8 7 10 7 4 6 7 8 7.17
7 Vũ Nguyệt Hà VO1 7 9 10 8 8 6 8 8 7.96
8 Đinh Nguyên Hải VO1 0 2 0 2 0 8 6 0 2.67
9 Phùng Quang Huy VO1 7 7 10 6 8 5 5 7 6.88
11 Phí Hải Long VO1 8 9 10 7 8 8 7 7 8.08
10 Phạm Hải Long VO1 9 9 10 7 8 9 7 8 8.46
12 Lê Văn Mạnh VO1 9 7 10 8 6 9 9 8 8.46
13 Nguyễn Thành Nam VO1 9 6 10 6 4 8 6 7 7.21
15 Phạm Tiến Ngọc VO1 8 5 10 8 6 8 6 6 7.33
14 Nguyễn Quang Ngọc VO1 7 9 10 8 8 9 6 9 8.21
16 Lưu Đình Nhiệm VO1 8 4 10 6 4 9 7 6 7.17
17 Vũ Thị Phương VO1 9 9 10 8 8 8 8 9 8.63
18 Nguyễn Văn Quang VO1 9 9 10 7 6 6 9 6 7.88
19 Nguyễn Mạnh Quyết VO1 8 7 10 7 6 8 8 8 7.92
20 Ngô Thị Thanh Thảo VO1 8 9 10 6 6 7 8 8 7.83
21 Lê Thế Tiến VO1 7 6 10 7 5 8 6 5 7.00
22 Trần Xuân Tiệp VO1 8 9 10 7 6 8 7 7 7.83
23 Trần Hữu Trung VO1 6 5 10 5 5 7 3 7 6.13
24 Đào Khả Trung VO1 9 6 10 7 6 9 6 7 7.71
25 Cao Khả Tuấn VO1 8 6 10 4 7 8 5 6 7.04
26 Trịnh Phi Tùng VO1 4 3 10 3 0 4 2 0 3.67
27 Nguyễn Thị Hải Uyên VO1 9 9 10 8 6 8 7 6 7.96
28 Lê Văn Vũ VO1 8 6 10 7 4 8 7 8 7.42
29 Ngô Đức Vương VO1 8 8 10 7 6 9 6 8 7.83
30 Nguyễn Ngọc Vượng VO1 7 8 10 7 6 9 6 9 7.79

 

Share.

Leave A Reply