▸ Danh sách sinh viên Giỏi, Xuất sắc – Năm học 2015 – 2016.

0
TT Họ và đệm Tên  Lớp Khóa Xếp loại
1 Phạm Nguyễn Khánh Phương TD1 ĐH51 Xuất sắc
2 Lương Thi Huyền Trang TD1 ĐH51 Xuất sắc
3 Trần Thị Mai Anh DK1 LT3 Xuất sắc
4 Trần Minh Phú DK1 LT3 Xuất sắc
5 Lê Thị Hoa DK1 LT3 Xuất sắc
6 Lê Thị Lành DK1 LT3 Xuất sắc
7 Bùi Thị Liên BC1 ĐH 49 Giỏi
8 Nguyễn Duy Mạnh BC1 ĐH 49 Giỏi
9 Bùi Thị Mỹ Dung BC1 ĐH 49 Giỏi
10 Lê Thị Nga BC1 ĐH 49 Giỏi
11 Nguyễn Thị Dung BC1 ĐH 49 Giỏi
12 Trần Văn Tỉnh BC1 ĐH 49 Giỏi
13 Nguyễn Văn Thể BD1 ĐH 49 Giỏi
14 Lưu Văn Linh BD1 ĐH 49 Giỏi
15 Hà Quỳnh Trang BL1 ĐH 49 Giỏi
16 Lục Thị Huyên BS1 ĐH 49 Giỏi
17 Lý Tuấn Anh CL1 ĐH 49 Giỏi
18 Dương Hải Hoàn CL1 ĐH 49 Giỏi
19 Trương Văn Nghiên CL1 ĐH 49 Giỏi
20 Trương Hương Thu CV1 ĐH 49 Giỏi
21 Trần Thị Tuyết DK1 ĐH 49 Giỏi
22 Lê Thanh Tùng DK1 ĐH 49 Giỏi
23 Vũ Hồng DK1 ĐH 49 Giỏi
24 Lưu Thị Kim Oanh DK1 ĐH 49 Giỏi
25 Trần Duy Nhật QV1 ĐH 49 Giỏi
26 Lục Thị Định TD1 ĐH 49 Giỏi
27 Nguyễn Hải Hoàng VA1 ĐH 49 Giỏi
28 Nguyễn Văn Đạt VO1 ĐH 49 Giỏi
29 Nguyễn Mạnh Quyết VO1 ĐH 49 Giỏi
30 Đoàn Thị Hường BB1 ĐH 50 Giỏi
31 Nguyễn Hữu Hưng BB1 ĐH 50 Giỏi
32 Nguyễn Thị Khánh Huyền BC1 ĐH 50 Giỏi
33 Cao Văn Cường BC2 ĐH 50 Giỏi
34 Vương Thành Danh BD1 ĐH 50 Giỏi
35 Vũ Tiến Kiên BD1 ĐH 50 Giỏi
36 Nguyễn Văn Pháp BD1 ĐH 50 Giỏi
37 Nguyễn Thị Châm BD1 ĐH 50 Giỏi
38 Đặng Văn Lực BL1 ĐH 50 Giỏi
39 Nguyễn Kim Đông CL1 ĐH 50 Giỏi
40 Nguyễn Văn Huy DK1 ĐH 50 Giỏi
41 Bùi Minh Hồng DK1 ĐH 50 Giỏi
42 Vũ Hoàng Anh QV1 ĐH 50 Giỏi
43 Vũ Thị Hoa VO1 ĐH 50 Giỏi
44 Hoàng Thị Kim Cương VO1 ĐH 50 Giỏi
45 Lê Văn Thắng VO1 ĐH 51 Giỏi
46 Phan Đăng Lộc ĐK1 ĐH 51 Giỏi
47 Ngô Thị Mai ĐK1 ĐH 51 Giỏi
48 Tăng Văn Lành DK1 LT3 Giỏi
49 Hoàng Thị Thùy DK1 LT3 Giỏi
50 Nông Thị Thu DK1 LT3 Giỏi
51 Nguyễn Thị Hồng Mai DK1 LT3 Giỏi
52 Nguyễn Viết Dũng DK1 LT3 Giỏi
53 Hoàng Trường Giang DK1 LT3 Giỏi
54 Vũ Thị Nhanh DK1 LT3 Giỏi
55 Đỗ Văn Trọng DK1 LT3 Giỏi
56 Nguyễn Thị Thủy DK1 LT3 Giỏi
57 Nguyễn Văn Tuyệt DK1 LT3 Giỏi
58 Phan Văn Tứ DK1 LT3 Giỏi
59 Trịnh Thị Huyền DK1 LT3 Giỏi
60 Lưu Thị Dung DK1 LT3 Giỏi
61 Đinh Văn Đảng DK1 LT3 Giỏi
62 Trần Khắc Hùng DK1 LT3 Giỏi
63 Đỗ Văn DK1 LT3 Giỏi
64 Lục Văn Hiệu DK1 LT3 Giỏi
65 Nguyễn Văn Chiến DK1 LT3 Giỏi
66 Triệu Thị Dịu DK1 LT3 Giỏi
67 Lê Trí Nghị DK1 LT3 Giỏi

 

Share.

Leave A Reply