▸Danh sách học bổng dự kiến Kỳ 2 Năm học 2015 – 2016 của sinh viên khóa ĐH 51.

0

Thời gian giải quyết thắc mắc: Hết thứ 2 ngày 29/8/2016

 

TT Họ và Tên Lớp Điểm HT ĐiểmRL MứcHB Ghi chú
 1 Phạm Nguyễn Khánh Phương TD1 3.92 95 750000  
 2 Lương Thị Huyền Trang TD1 3.92 95 750000  
 3 Lê Văn Thắng VO1 3.66 95 750000  
 4 Ngô Thị Mai ĐK1 3.49 90 700000  
 5 Phan Đăng Lộc ĐK1 3.46 90 700000  
 6 Nguyễn Công Nhật VO1 3.34 86 700000  
 7 Trần Văn Trưởng BC1 3.30 91 700000  
 8 Trần Đức Tùng ĐK1 3.16 95 650000  
 9 Vũ Thị Hương Lan CL1 3.15 80 650000  
 10 Lò Thị Minh Tâm CL1 3.13 91 650000  
 11 Trần Thị Mến QV1 3.13 80 650000  
 12 Lê Văn Gắng BL1 3.08 82 650000  
 13 Vũ Văn Việt BĐ1 3.06 82 650000  
 14 Phạm Nho Huy BL1 3.05 75 650000  
 15 Sangathit XAYPHOU TD1 3.03 75 650000  
 16 Nguyễn Văn Việt BC1 3.02 95 650000  
 17 Nguyễn Hữu Việt VO1 2.99 83 650000  
 18 Nguyễn Thành Long VO1 2.97 90 650000  
 19 Hoàng Như Long BC1 2.92 80 650000  
 20 Phạm Đức Chính VO1 2.92 75 650000  

(Ấn định danh sách này có 20 sinh viên)

Share.

Leave A Reply