▸ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người quyết định thành lập Ngành TDTT cách mạng

0

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người quyết định thành lập Ngành TDTT cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy tác dụng tích cực của TDTT đối với sức khỏe nhân dân và công cuộc xây dựng nước nhà. Để gây dựng phong trào TDTT cách mạng trước hết Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo việc xúc tiến thành lập Ngành TDTT từ trung ương tới địa phương.

Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Bộ trưởng Thanh niên Dương Đức Hiền chuẩn bị nhân sự để thành lập cơ quan TDTT trung ương. Đến ngày 30 tháng 1 năm 1946, Người ký sắc lệnh số 14 thiết lập tại Bộ Thanh niên Nha Thể dục Trung ương, nhiệm vụ là “Liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục nghiên cứu phương pháp và thực hành Thể dục trong toàn quốc”. Đồng thời, chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông Dương Đức Hiền, Bộ trưởng Thanh niên kiêm Giám đốc Nha Thể dục Trung ương.

Sau Cuộc Tổng tuyển cử ngày 06 tháng 01 năm 1946, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 02 tháng 03 năm 1946, quyết định thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Bác Hồ được bầu làm Chủ tịch. Đến ngày 27 tháng 03 năm 1946, Người ký sắc lệnh số 38 thiết lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục Nha Thanh niên và Thể dục trong đó một Phòng Thể dục Trung ương. Phòng Thể dục Trung ương đứng đầu Ngành Thể dục thể thao, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Nha Thể dục Trung ương đã đề ra trước đó.

Sau khi cơ quan TDTT trung ương được hình thành, cơ quan TDTT của các tỉnh, thành phố, từng bước được thành lập. Từ đó Ngành TDTT cách mạng nước ta, một hệ thống bao gồm các cấp: Trung ương, tỉnh, huyện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ TDTT cách mạng

Chu tich Ho Chi Minh nguoi thanh lap nganh TDTT cach mang

Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp Đoàn thể thao Việt Nam đi dự Đại hội thể thao Ganepho Châu Á lần thứ nhất tổ chức ở Campuchia về nước ngày 21/12/1966mạng

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần: Muốn có phong trào cách mạng thì phải có cán bộ cách mạng. Cán bộ Thể dục thể thao cần được đào tạo và bồi dưỡng bao gồm các loại hình: Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên, huấn luyện viên. Đó là nguồn nhân lực TDTT cách mạng được đào tạo và bồi dưỡng năm 1946. Để đào tạo nguồn nhân lực đó, Trường Cán bộ TDTT Việt Nam được thành lập vào cuối tháng 2 năm 1946 do ông Bộ trưởng Thanh niên kiêm Giám đốc Nha Thể dục Trung ương làm Hiệu trưởng. Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1946, Trường Cán bộ TDTT Việt Nam đã tuyển sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được một số khóa học, lớp học với hàng trăm học viên.Cụ thể ngày 01 tháng 03 năm 1946, nhà trường tổ chức khai giảng khóa I tại khu Việt Nam Học Xá (Bạch Mai, Hà Nội) có 61 học viên từ các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung. Tiếp sau khóa I, nhà trường tuyển sinh khóa II, có 78 học viên từ các tỉnh, thành phố cực nam Trung Bộ trở ra, học trong 3 tháng. Sau khóa II bế giảng được 2 tuần, nhà trường tuyển sinh khóa III, có 30 học viên, chủ yếu từ các tỉnh, thành phố miền Bắc nước ta, thời gian đào tạo hơn 3 tháng. Ngoài 3 khóa đào tạo cấp tốc ấy, Trường Cán bộ TDTT Việt Nam còn tổ chức được vài lớp bồi dưỡng, trong đó có lớp tu nghiệp, các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho 32 huấn luyện viên (28 nam, 4 nữ) từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Thể dục Phan Thiết và Trường Cao Đẳng Thể dục Đà Lạt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất bận việc nước, việc dân, nhưng Người đã dành thời gian đến thăm và nói chuyện với học viên một số lớp học, khóa học do Trường Cán bộ TDTT Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ở Hà Nội. Người đã đến dự Lễ bế mạc một lớp học vào sáng ngày 10 tháng 11 năm 1946. Tại Lễ bế mạc, Bác Hồ dạy bảo học sinh rằng:“… Hiện tại ở nông thôn và thành thị có nhiều đồng bào yếu ớt. Mang danh cán bộ Thể thao, các học sinh có bổn phận tổ chức và hướng dẫn cho toàn thể đồng bào cùng tập luyện. Có như vậy công phu học tập của anh em mới hữu ích”.

Ở các tỉnh, thành phố lớn tổ chức được nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng được hàng ngàn huấn luyện viên thể dục – quân sự phổ thông. Các lớp đào tạo này do cơ quan Thể dục thể thao địa phương đảm nhiệm, có sự giúp đỡ của cơ quan Thể dục thể thao Trung ương và Trường Cán bộ TDTT Việt Nam.

Như vậy, những tháng trong năm 1946, Trường Cán bộ TDTT Việt Nam đào tạo được ba khóa,một số lớp bồi dưỡng và một lớp tu nghiệp cho hơn 200 cán bộ TDTT các loại. Ở các tỉnh, thành phố lớn tổ chức đào tạo được 2400 huấn luyện viên, hướng dẫn viên Thể dục – Quân sự phổ thông cho các cơ sở.

Lực lượng cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên TDTT được đào tạo và bồi dưỡng trong năm 1946 đã tỏa về các cơ sở giáo dục, cơ sở đoàn thành niên, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang tuyên truyền, tổ chức, vận động, hướng dẫn mọi người rèn luyện thân thể trong phong trào “Khỏe vì nước”, “Khỏe để giữ vững non sông, khỏe để xây dựng nước nhà”.

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ TDTT cách mạng là tu bổ, làm mới cơ sở vật chất thể dục thể thao. Một số cơ sở vật chất TDTT quan trọng do Pháp xây dựng trước năm 1945 được sửa chữa, tu bổ sử dụng cho các hoạt động TDTT cách mạng năm 1946 như: Sân vận động SEPTO (của Hội Thể dục Bắc kỳ), hồ bơi Thái Hà ấp, hồ bơi Độc Lập, sân bóng đá, sân quần vợt, nhà thi đấu bóng bàn ở Hà Nội và nhiều nhà tập, sân bãi TDTT các loại của các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở ra. Các lực lượng thanh niên ở cơ sở, các đơn vị lực lượng vũ trang ở chiến khu II, chiến khu III làm mới nhiều sân bóng đá, bóng chuyền, bãi tập nhằm đáp ứng cho các hoạt động TDTT của dân chúng, của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bài báo “Sức khỏe và Thể dục” định hướng sự phát xác định phong trào “Khỏe vì nước”.

Vào một ngày cuối tháng 03 năm 1946, Nha Thể dục Trung ương (đang tồn tại và còn có thẩm quyền quản lý, điều hành các hoạt động TDTT của đất nước) tiến hành họp bàn công tác. Khi bàn về lấy tên chung cho cuộc vận động TDTT năm 1946, toàn thể cán bộ Nha Thể dục Trung ương nhất trí xác định đó là phong trào “Khỏe vì nước” phản ánh tinh thần, nội dung bài báo “Sức khỏe và thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những quan điểm định hướng và lời hô hào của Người như: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”, “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả đất nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là làm cho cả nước mạnh khỏe”, “Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”, “Dân cường thì quốc thịnh”.

Trong cuộc họp đó, sau khi xác định hoạt động TDTT năm 1946 là phong trào “Khỏe vì nước”, Nha Thể dục Trung ương cũng đã quyết định giao cho ông Huy Khôi Trưởng ban công tác tuyên truyền sáng tác bài hát “Khỏe vì nước”, nhạc của Hùng Lâm, nhằm cổ vũ cho sự phát triển phong trào này. Nội dung của bài hát “Khỏe vì nước” chủ yếu từ nội dung bài báo “Sức khỏe và thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Lễ bế mạc Ngày thanh niên vận động và phát động phong trào “Khỏe vì nước”

Chu tich Ho Chi Minh nguoi thanh lap nganh TDTT cach mang

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người khai sinh nền TDTT cách mạng, tấm gương sáng về rèn luyện thân thể

Cả ngày 26 tháng 05 năm 1946, cơ quan TDTT trung ương cùng với các ngành thanh niên, giáo dục tổ chức “Ngày thanh niên vận động” ở Thủ đô Hà Nội. Đó là ngày hội TDTT cách mạng đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nội dung đại hội gồm có: Lễ khai mạc, tuyên truyền lời hô hào đồng bào tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng diễn bài thể dục phổ thông, giao hữu bóng đá.

Lễ bế mạc“Ngày thanh niên vận động” được tổ chức vào tối hôm đó (26/5/1946). Hơn một ngàn người chủ yếu là tuổi trẻ và các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia “Ngày thanh niên vận động” có mặt tại buổi lễ. Bác Hồ đã đến dự trong tiếng hô vang dậy “Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Người tiến lên Lễ đài, trước khi châm ngọn lửa thiêng đã nói: “Hôm nay là Ngày thanh niên vận động, Bác ước ao ngọn lửa hăng hái trong lòng thanh niên sẽ rực rỡ, bền bỉ như ngọn lửa thiêng Bác sắp nhóm. Mọi người hăng hái, đoàn kết, xung phong”. Bác Hồ nói xong và rời khỏi Lễ đài, tức thì hàng chục bó đuốc của các đơn vị lên châm ở ngọn lửa thiêng sáng rực rỡ trời, rồi tỏa về các đường phố lớn của Thủ đô Hà Nội, vừa đi vừa hô khẩu hiệu: “Hồ chủ tịch muôn năm” và hát vang bài ca “Khỏe vì nước”.

  Tối ngày 29/05/1946, trước một ngày Bác Hồ sang Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp, Người tiếp thân mật Đoàn cán bộ Nha Thanh niên – Thể dục Trung ương cùng nhiều đại biểu thanh niên thể dục các tỉnh, thành phố của nước ta. Bác nói với các thành viên trong Đoàn hãy tích cực tham gia các hoạt động phục vụ công cuộc “Cứu quốc và kiến quốc”. Người còn lưu ý thanh niên phải tập chính xác động tác của bài thể dục phổ thông và thông thạo võ dân tộc của ta như côn, quyền, kiếm, đao. Các thứ võ đó rất có tác dụng trong chiến đấu chống quân thù khi phải đánh du kích, đánh giáp lá cà.

Phong trào “Khỏe vì nước” sau ngày được phát động đến cuối năm 1946 lan tỏa tới nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng tới trung du và miền núi nước ta. Với phương châm “TDTT cơ sở là gốc rễ của phong trào”, hầu hết các hoạt động TDTT hướng về các cơ sở. Từ đó TDTT quần chúng phát triển khá mạnh, nhất là thể dục phổ thông, TDTT trường học phát triển khá nhanh. Tính đến cuối năm 1946 đã có 5654 trường tiểu học với 206784 học sinh và 25 trường trung học (Cấp II và cấp III) với 7514 học sinh tập thể dục giữa buổi học hàng ngày. Hàng nghìn sinh viên của các trường đại học Y khoa, đại học Dược khoa, đại học Văn khoa, Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng Công chính, Cao đẳng Canh nông, Cao đẳng Thú y, lớp đại học chính trị xã hội tập bài thể dục phổ thông giữa buổi học hàng ngày và vào những tổ chức những hoạt động thể thao ngoại khóa. TDTT trong lực lượng vũ trang phát triển khá sôi nổi và trở thành trung tâm của phong trào “Khỏe vì nước”, động viên, cổ vũ mạnh mẽ TDTT quần chúng và TDTT trường học. Thể thao thành tích cao bước đầu có sự quan tâm tới các hoạt động huấn luyện và thi đấu. Các cuộc thi đấu được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố từ Bình Định trở ra, nhất là Thành phố Hà Nội như những giải Điền kinh (chạy 100m, nhảy cao, nhảy xa), Quyền anh, Đua xe đạp, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Bóng rổ, Bơi. Nhân ngày Quốc khánh lần thứ nhất (2/9/1946) của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc thi chạy tiếp sức tháo vát rất sôi nổi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có những buổi sáng sớm giữa năm 1946 đến các khu phố ở Thủ đô Hà Nội động viên dân chúng tập thể dục. Đầu năm học 1946 – 1947 Người đến thăm trường trung học Nguyễn Trãi (cấp III) ở Hà Nội dạy bảo các cháu học sinh học tập tất cả văn hóa và thể dục. Nhằm động viên phong trào “Khỏe vì nước” nói chung và phong trào “khỏe vì nước” trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Noi gương anh em tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu” (Hà Nội) đăng trên tờ báo Cứu quốc số 266, ngày 04 tháng 06 năm 1946, Người khen ngợi chiến sĩ tự vệ chiến đấu về các mặt như: Tác phong sinh hoạt nhanh nhẹn, khẩn trương, trật tự, ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, tham gia công tác xã hội tích cực, sáng 5 giờ đã dậy tập TDTT và nêu cao tinh thần xung phong đi các tỉnh, thành phố tổ chức hướng dẫn phát triển phong trào “Khỏe vì nước”.

Chu tich Ho Chi Minh nguoi thanh lap nganh TDTT cach mang

Tính đến cuối năm 1946, đã có 5654 trường tiểu học và 25 trường trung học tập thể dục giữa buổi học hàng ngày

Trên đây khái quát tình hình phong trào “Khỏe vì nước” năm 1946. Phong trào “Khỏe vì nước” được khởi xướng và phát triển dưới chế độ mới bao gồm các bộ phận TDTT quần chúng, TDTT trường học, TDTT trong lực lượng vũ trang, các hoạt động thi đấu thể thao với sự đáp ứng nhất định của phương tiện, điều kiện cơ sở và kỹ thuật, vận hành và phát triển bởi nguồn nhân lực được đào tạo và hệ thống Ngành TDTT. Đó chính là những yếu tố cơ bản của nền TDTT cách mạng vì dân vì nước. Từ sự quan tâm và hành động thực tế với tư tưởng định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã khai sinh nền TDTT cách mạng Việt Nam.

 Nguồn: upes1.edu.vn

Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm, Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm giá rẻ

Share.

Leave A Reply