▸Cảnh báo sinh viên nghỉ học dài ngày không có lý do khóa ĐH 51

0
TT HỌ VÀ TÊN LỚP KHÓA KHOA GHI CHÚ
1 Phạm Văn Luân L01 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
2 Ngô Văn Toản L01 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
3 Phạm Văn Nhuận L01 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
4 Hoàng Văn Phái L01 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
5 Nguyễn Trung Hiếu L01 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
6 Nguyễn Tuấn Đại L01 ĐH51 GDTC không lý do
7 Lê Tuấn Minh L01 ĐH51 GDTC không lý do
8 Nguyễn Thị Quỳnh L01 ĐH51 GDTC không lý do
9 Phạm Xuân Trường L01 ĐH51 GDTC không lý do
10 Nguyễn Việt Anh L02 ĐH51 GDTC không lý do
11 Trần Anh Quý L02 ĐH51 GDTC không lý do
12 Phùng Trung Hiếu L03 ĐH51 GDTC Lưu ban 48 xuống
13 Đặng Thái Huy L03 ĐH51 GDTC Lưu ban 48 xuống
14 Trần Đăng Khoa L03 ĐH51 GDTC Lưu ban 49 xuống
15 Nguyễn Thị Thu L03 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
16 Nguyễn Thanh Danh L03 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
17 Nguyễn Văn Khanh L03 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
18 Nguyễn Anh Tuấn L03 ĐH51 GDTC Lưu  50 ban xuống
19 Nguyễn Nhân Nghĩa L03 ĐH51 GDTC không lý do
20 Nguyễn Hồng Quân L03 ĐH51 GDTC không lý do
21 Nguyễn Thế Anh 1997 L04 ĐH51 GDTC không lý do
22 Ngô Đăng Giáp L04 ĐH51 GDTC không lý do
23 Phạm Quốc Khánh L04 ĐH51 GDTC không lý do
24 Đào Văn Nhân L04 ĐH51 GDTC không lý do
25 Trần Ngọc Quang L04 ĐH51 GDTC không lý do
26 Tô Thanh Tú L04 ĐH51 GDTC không lý do

 

Share.

Leave A Reply